PRISER

Alle priser som er oppgitt er i norske kroner

Ved prisjusteringer så blir du som kunde underrettet med en sms

Prisjusteringer kan gjøres med 3 måneders varsel for økte priser. Ved redusert pris så kan det gjøres på dagen.


BETALING

Det kan avtales deling av beløpet for tjenester for de som velger flere pakker eller årspakke.IGANGSETTING OG FERDIGSTILLING AV ARBEID

Når avtalt beløp for tjenesten er registrert innbetalt så starter jeg med forberedelser (innkjøp av bestilte varer) og utføringen av tjenesten ved graven. 

Arbeid ferdigstilles innen 5 virkedager fra faktura er registrert innbetalt.


Unntak:  De fleste produkter kan jeg hente eller få tilsendt på dagen, men visse produkter må bestilles og kanskje også spesialbestilles og vil derfor ta lengre tid.  Da blir produktet levert og tjenesten utført på bakgrunn av leverandørens leveringstid. 

 
 
 
 
Post
Ring
Kart
Om
Instagram