ANSVARSHAVENDE/GRAVFESTER

Vi ber våre kunder om bekreftelse på at vedkommende enten er fester av graven/har hovedansvar for graven eller har innhentet samtykke om å bestille på vegne av fester av graven.

Dette fordi det er viktig for Johannessen Gravstell at det utfører tjenester som ikke er i strid med festers ønsker.  Det er spesielt ved bestilling av omfattende stell over tid og nedgraving av selvvanningskasser.   


 
 
 
 
Post
Ring
Kart
Om
Instagram