Handlevogn (0)

SKADER PÅ GRAVSTØTTE PÅFØRT AV JOHANNESSEN GRAVSTELL

 

Johannessen Gravstell bruker kun håndmakt i sitt arbeid. Jeg ønsker at arbeidet skal støye minst mulig for omgivelsene og at det blir utført med nødvendig respekt for både avdøde og deg som pårørende, samt andre som er på kirkegården når jeg arbeider.
Skulle det likevel bli begått skader på gravstøtta av Johannessen Gravstell så vil du som kunde kontaktes og skadeerstatning avtales gjennom min forsikring.


Du vil bli orientert omgående ved skader på telefon og du vil motta rapport fra mitt HMS-system tilsendt på din epost.

Samtidig vil eier av gravplassen kontaktes.

 

 

Skulle Johannessen Gravstell oppdage skader f.eks ved hærverk, stjeling av blomster/planter/pynt med mer så vil jeg kontakte deg omgående på telefon.

Samtidig vil eier av gravplassen kontaktes.

Johannessen Gravstell er ikke erstatningspliktig for hendelser som utføres av andre personer, men er behjelpelig med å graven tilbake til ønsket standard etter nærmere avtale om beløp for tjenesten

Johannessen Gravstell Kirkeveien 10, 3160 Stokke,NO924944544MVA, 91909418, johannessen.gravstell@gmail.com